Böcker


Kring Västergötlands berg  2015

Boken om Västergötlands berg kom ut i början av september 2015. I boken presenteras naturen på och kring platåbergen i norra Västergötland samt de två något högre bergen i söder och öster, Galtåsen och Hökensås. Presentationen inriktas på geologin och naturen i form av flora och fauna uppe på och omkring bergen. Därtill presenteras ett antal intressanta historiska personer, som haft sin uppväxt eller sin gärning kring bergen och också betytt mycket för kultur eller samhällsutveckling (Gustaf Dalén, Georg Carl von Döbeln, Gudmund Sager, med flera).

Platåbergen eller ”Västgötabergen” har en mycket intressant geologisk bakgrundshistoria, som presenteras på ett ingående sätt i ett geologiskt tidsperspektiv. Geologin har avgörande konsekvenser för hur naturen på bergen ser ut idag.


Bildmaterialet i boken är omfattande och förhoppningsvis tilltalande för läsaren. I många vackra fotografier presenteras landskapsbilder, fåglar och blommor på och runt de olika bergen.


Så här skriver journalisten och fotografen Anders Egle om boken:

    I "Kring Västergötlands berg" har Ola Högberg utgått från Västergötlands många kända och sevärda berg och beskriver i ord och bild deras geologi, flora och fauna, historia och en rad spektakulära karaktärer från slott till koja, ur historiens rika persongalleri.

     Galtåsen, och Hökensås i söder och Mösseberg, Ålleberg, Billingen, Kinnekulle, och Halle- och Hunneberg i norr är bara några av de resliga gestalter i landskapet som här får sina fängslande historier berättade. Naturens förutsättningar och människors öden binds samman på ett sätt som jag aldrig har sett i någon tidigare skildring av västgötarnas bergiga landskap.Naturreservatet Mölarp  2016


Hösten 2014 föddes tanken på att göra en bok om naturreservatet Mölarp i Fristad. Reservatet har genom åren successivt utvidgats med Kröklings hage och Skalleområdet och innehåller idag flera olika intressanta naturtyper. Många människor besöker reservatet för motion och rekreation, varför det känns angeläget att i bokform samla och presentera reservatet i sin helhet. Det handlar om naturen, historien och de människor, som genom sina gärningar betytt mycket för Mölarp.


Idén till boken presenterades vid ett möte i Fristads naturskyddsförening 2014 och flera personer var intresserade av att med sina olika specialkunskaper bidra med text, foton och andra insatser. Under 2015 har denna grupp, bestående av Ingvar Einarsson, Kristina Ekstrand, Gerd Holtemark, Sven-Åke Johansson, Johan Nilsson, Nils Nykom, Alf-Rune Sandberg och undertecknad Ola Högberg, regelbundet träffats för diskussioner om bokens innehåll. Gamla foton har tagits fram och många nya har tagits under tiden.


För avsnittet om Skalle, som av många anses vara Borås kommuns bästa fågellokal, engagerades Niklas Tellbe från Borås Fågelgrupp. Niklas Tellbe har sedan länge studerat fågellivet i Skalle och är den person som initierade frågan om Skalles införlivande i reservatet Mölarp.


Under 2014 påbörjade organisationen Sportfiskarna ett spännande projekt för restaurering av Viskan uppströms Öresjö. Det blev därför naturligt att engagera Sportfiskarnas projektledare Jonathan Bark, som har bidragit med ett värdefullt kapitel om det dolda livet under ytan i Viskan.


Den uppgjorda tidplanen har följts och i april 2016 var boken färdig.

Jag vill tacka alla medverkande för deras fina insatser och stora engagemang i projektet!


Ola Högberg


Upptäck Tiveden   2017


I maj 2019 utvidgades Tivedens nationalpark med ytterligare omkringliggande skogar.

Fler och fler människor lockas att komma ut i Tiveden för att uppleva den starka vildmarkskänsla som finns där. Framför allt gäller det nationalparken, men också dess spännande omgivningar. Det är inte bara naturen, utan också historia, kultur och folkliv som lockar.


Med den här boken vill jag ge läsaren en inblick i Tivedens historia och samtidigt i text och bilder presentera den dramatiska och rika natur, som är tillgänglig för besökaren. Boken bygger till stor del på det kapitel om Tiveden som ingår i boken "Pärlor i Västergötland", som kom ut hösten 2012, men har också flera nya avsnitt och nya bilder.


 Från Världsarv till Naturreservat

- en resa i sydsvenska marker


Sverige och Europa har många olika skyddsformer för naturområden, som måste bevaras och skötas på ett för naturen gynnsamt sätt. Platserna i boken är valda med omsorg för att representera de olika skyddsformerna Världsarv, Nationalparker, Naturreservat, Naturminnen, Natura 2000-områden, Biosfärområden, Geoparker, Ekoparker, Fornlämningar, mm. I bokens inledning finns en informativ beskrivning av vad dessa skyddsformer formellt innebär.

 

Här ges personliga beskrivningar av besök på värdefulla och sevärda platser i vår natur, ledsagat av lättsmält faktainformation. Du får tips om hur man hittar till respektive plats och ibland också historiska återblickar.

 

Geografiskt presenteras besöksmålen i boken med början i norra Bohuslän, för att sedan fortsätta via Dalsland, Västergötland, Östergötland, Halland och Skåne till avslutningen med Öland och Gotland. Det handlar mycket om kustnära platser, inklusive Vänerns och Vätterns stränder.